AVG, je hebt erover gehoord, maar hoe zit dat nou?

AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese Privacywet, dus de regels gelden voor heel Europa. Internationaal noemen we dit de General Data Protection Regulation (GDPR).

In 2018 is deze wet ingevoerd om de privacy van personen beter te beschermen. Bedrijven, organisaties en de overheid moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van klanten, personeel en andere personen. Ook moeten ze kunnen aantonen dat ze zich aan deze wet houden.

Voor wie geldt deze wet?
Voor alle zelfstandige ondermers, bedrijven of organisaties die persoonsgegevens verwerken. Onder 'verwerken' verstaan we: het verzamelen, vastleggen, opslaan, doorsturen, gebruiken, verspreiden, beschikbaar stellen en samenbrengen.

Wat zijn dan persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan. Volgens de wet zijn er dan ook nog verschillende soorten persoonsgegevens. We hebben 'standaard persoonsgegevens', zoals een naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Ook e-mailadres en IP-adres vallen onder deze categorie. Maar er zijn ook nog 'bijzondere persoonsgegevens' zoals ras, godsdienst of gezondheid. Deze 'bijzondere persoonsgegevens' zijn door de AVG wet weer extra beschermd.

Ook foto's en filmpjes waarop mensen te identificeren zijn, zijn persoonsgegevens. Voor zakelijke gebruik, professionele of commerciële doeleinden is de AVG/privacywet dus van toepassing. Voor persoonlijk gebruik is er een uitzondering, de voorwaarde is dan dat je deze privé houdt.

Wat staat er in de AVG-wet?
De belangrijjkste regels zijn als volgt:

Toestemming
Bedrijven en organisaties moeten de uitdrukkelijke toestemming van individuen verkrijgen voordat ze hun persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken.

Beveiliging
Bedrijven en organisaties moeten er ook voor zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen en beschermd tegen ongeoorloofde toegang of diefstal.

Recht op toegang
Personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens. Ook kunnen ze een verzoek sturen om deze te verwijderen of te corrigeren. Bedrijven moeten deze informatie binnen een maand na het verzoek verwerken.

Hoe kan de Beeldbank je hierbij helpen?

Zoals je hebt gelezen vallen foto's en filmpjes waarop iemand te herkennen is onder de AVG/privacywet. Als organisatie is het dus van belang om aan te kunnen tonen dat er aan deze wet wordt voldaan. Met de Beeldbank kun je dit voor al het promotiemateriaal van het bedrijf gemakkelijk regelen.

Toestemming: de (gedeeltelijke)toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal wordt door middel van een quitclaim geregeld. Bij de Beeldbank kun je als organisatie zelf deze quitclaim opstellen en de verschillende opties bepalen. Vervolgens kun je de persoon uitnodigen om deze quitclaim digitaal in te vullen en te ondertekenen. Het is nu voor degene die toegang hebben tot de Beeldbank duidelijk of het beeld gepublicieerd mag worden.

Beveiliging: om toegang te krijgen tot jullie bedrijfs Beeldbank moet je eerst inloggen. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van 2FA identificatie bij het inloggen. Daarnaast is ieder bestand versleuteld me 256-bit encryptie en als ze verzonden worden wordt er een SSL/TSL-tunnel gebruikt. Hiermee voldoet de Beeldbank aan de wetgeving.

Recht op toegang: uiteraard kan een persoon vragen om alle beelden waarop hij of zij wordt weergegeven. Door de AI gezichtsherkenning is het gemakkelijk om alle beelden van een persoon te vinden. Deze selectie kan dan (voorzien van wachtwoord) gedeeld worden.

Ik hoop dat dit artikel wat duidelijkheid heeft gegeven over de AVG-regels in Nederland. Het is prettig dat doormiddel van de privacywet elk persoon meer controle kan hebben over zijn of haar gegevens. Én dat personen het recht hebben om deze in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wel zo fijn dat je privacy wordt beschermd in het digitale tijdperk.

Ontdek hoe Beeldbank je werk gemakkelijker maakt